O projektu

Projekt dovršavanja Benešićeva Rječnika hrvatskoga književnoga jezika od preporoda do I. G. Kovačića, koji je u potpori Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa odnosno do 2013., nosio ime Rječnik hrvatskog književnog jezika od preporoda do I. G. Kovačića, pokrenut je početkom 2008. na inicijativu akademika Milana Moguša, tadašnjega predsjednika Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Prvi voditelj projekta bio je akademik Josip Vončina. Nakon njegove smrti u listopadu 2010. ulogu voditelja projekta preuzeo je akademik Milan Moguš, koji je tu funkciju obnašao do svoje smrti 2017. Milan Moguš i Josip Vončina bili su i priređivači dijela prvih dvanaest svezaka Benešićeva Rječnika.

2019. Odlukom Razreda za filološke znanosti odnosno Uprave Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti voditeljicom projekta postaje znanstvena savjetnica u trajnom zvanju, dr. sc. Anja Nikolić-Hoyt, koja je ujedno i suurednica te jedna od priređivačica novih svezaka Rječnika. Nakon što je uspostavila temelje za prohodan i učinkovit rad na novim svescima Benešićeva Rječnika, radu na projektu pridružile su se u funkciji suradnica i priređivačica dr. sc. Ivana Filipović Petrović, u prosincu 2008., i Bojana (Marković) Schubert, u lipnju 2011. U radu na dovršavanju Rječnika sudjelovao je kao priređivač 13. sveska i dr. sc. Alemko Gluhak, ali mu je ponajprije bila povjerena briga o digitalizaciji knjižnih izvora.

Anja Nikolić-Hoyt

Anja Nikolić Hoyt

Voditeljica projekta

Dr. sc. Anja Nikolić-Hoyt, znanstvena savjetnica u trajnom zvanju, voditeljica je projekta Benešićev Rječnik hrvatskoga književnoga jezika od preporoda do I. G. Kovačića te suurednica i jedna od priređivačica njegovih novih svezaka. Voditeljica je i projekta Somatski tezaurus hrvatskoga jezika te autorica monografija Konceptualna leksikografija: prema tezaurusu hrvatskoga jezika i Tezaurusni portret čovječjega tijela.
Dobitnica je Nagrade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za najviša znanstvena i umjetnička dostignuća u Republici Hrvatskoj za 2022. godinu za metodološku obnovu i izradu novih svezaka te poglavito za 15. svezak Benešićeva Rječnika hrvatskoga književnoga jezika od preporoda do I. G. Kovačića (tauljudba) (Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 2022.).

Ivana Filipović Petrović

Ivana Filipović Petrović

Suradnica

Dr. sc. Ivana Filipović Petrović viša je znanstvena suradnica u Zavodu za lingvistička istraživanja te jedna od priređivačica novih svezaka Benešićeva Rječnika hrvatskoga književnoga jezika od preporoda do I. G. Kovačića. 
Voditeljica je projekta Digitalni hrvatski frazeološki rječnik te autorica znanstvene monografije Kada se sretnu leksikografija i frazeologija.

Bojana Schubert

Bojana Schubert

Suradnica

Dr. sc. Bojana Schubert znanstvena je suradnica u Zavodu za lingvistička istraživanja te jedna od priređivačica novih svezaka Benešićeva Rječnika hrvatskoga književnoga jezika od preporoda do I. G. Kovačića.
Autorica je znanstvenih monografija U suton kajkavskoga književnog jezika. Povijesnosociolingvistička analiza jezika Ivana Krizmanića (2016.), Prvi hrvatski Shakespeare (2016.) te znanstveno-popularne slikovnice Priča o jednom Kaju (2021.), za koju je primila Nagradu Grada Ludbrega.

Skip to content