Sudjelovanja na skupovima, radionice, okrugli stolovi

Sudjelovanja na skupovima

Filipović Petrović, Ivana, Frazemi u Benešićevu Rječniku hrvatskoga književnoga jezika od preporoda do I. G. Kovačića, znanstveno-stručni skup IX. Dani Julija Benešića, Ilok, 16. i 17. listopada 2009.

Filipović Petrović, Ivana, Leksikografska obrada frazema u Benešićevu Rječniku hrvatskoga književnoga jezika od preporoda do I. G. Kovačića, V. međunarodni leksikološko-leksikografski znanstveni skup, Zagreb, 3. i 4. prosinca 2009.

Nikolić-Hoyt, Anja, Novi svesci staroga rječnika: uz dovršavanje Benešićeva Rječnika hrvatskoga književnoga jezika od preporoda do I. G. Kovačića, znanstveno-stručni skup IX. Dani Julija Benešića IX, Ilok, 16. i 17. listopada 2009.

Nikolić-Hoyt, Anja, U pozadini rječnika, Svjetovi Dubravka Škiljana, Zagreb, 27. studenoga 2009.

Predstavljanje Rječnika

Nikolić-Hoyt, Anja, Completing an unfinished historical dictionary, ORA Conference: The Fifth International Conference on Historical Lexicography and Lexicology (ICHLL5), Oxford, 16. – 18. lipnja 2010.

Filipović Petrović, Ivana, Kognitivnolingvistički pristup razumijevanju metaforičkih značenja u Benešićevu Rječniku hrvatskoga književnoga jezika od preporoda do I. G. Kovačića, XXV. međunarodni znanstveni skup Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku Aktualna istraživanja u primijenjenoj lingvistici, Osijek, 12. – 14. svibnja 2011.

Filipović Petrović, Ivana, Doprinos Benešićeva Rječnika hrvatskoga književnoga jezika od preporoda do I. G. Kovačića obradi polisemnih leksema, znanstveno-stručni skup XI. Dani Julija Benešića, Ilok, 18. – 22. listopada 2011.

Nikolić-Hoyt, Anja, Medju svjetlom i tminom: prema objavljivanju prvoga u nizu novih svezaka Benešićeva Rječnika, znanstveno-stručni skup XII. Dani Julija Benešića, Ilok, 25. listopada 2012.

Filipović Petrović, Ivana, Benešićeve frazeološke modifikacije, znanstveno-stručni skup XIII. Dani Julija Benešića, Ilok, 2. ožujka 2013.

Filipović Petrović, Ivana, Completing the Unfinished: A Descriptive Dictionary of the Croatian Literary Language, međunarodni znanstveni skup Planning non-existent dictionaries: Lexicographic typologies, Lisabon, 7. i 8. listopada 2013.

Filipović Petrović, Ivana, Rječnička uloga u razvoju frazeologije, Šesti hrvatski slavistički kongres, Vinkovci i Vukovar, 10. – 13. rujna 2014.

Filipović Petrović, Ivana, Kada kudjelja zapovijeda, a mač sluša: o prenesenim značenjima u Benešićevoj leksikografiji, znanstveno-stručni skup XVI. Dani Julija Benešića, Ilok, 21. i 18. listopada 2016.

Nikolić-Hoyt, Anja, Pogled u prošlost i budućnost (hrvatske povijesne) leksikografije, Međunarodni znanstveni skup Crkvenoslavenske i hrvatske povijesne leksikografije, Zagreb, 29. lipnja – 1. srpnja 2016.

Nikolić-Hoyt, Anja, Chronological arrangement of literary citations: First versus revised editions, 8. međunarodna konferencija povijesne leksikografije i leksikologije (8th International Conference on Historical Lexicography and Lexicology – ICHLL 8), Bloomington, Indiana, SAD, 12. – 15. srpnja 2016.

Nikolić-Hoyt, Anja, Novi i noviji uređivački postupci u novim svescima Benešićeva književnojezičnog rječnika, znanstveno-stručni skup XVI. Dani Julija Benešića, Ilok, 21. – 22. listopada 2016.

Filipović Petrović, Ivana, Shades of word meanings in Croatian Dictionary of literary language, Euralex: Lexicography in global contexts, Ljubljana, 17. – 21. srpnja 2018.

Schubert, Bojana, Senjani u Benešićevu Rječniku, Senjski interdisciplinarni simpozij 2018. Fenomen Kranjčević: Zdravo ste nam, braćo, u kamenu Senju! (nova  čitanja), Senj, 27. i 28. travnja 2018.

Filipović Petrović, Ivana, Frazeološka ostavština Julija Benešića, Četvrti Malićevi dani. Julije Benešić i njegovo doba: povodom 100 godina lektorata poljskog jezika u Zagrebu, Zagreb, 25. i 26. listopada 2019.

Filipović Petrović, Ivana, 2019. (Retro)digitisation and online publication of the Croatian Dictionary of Literary Language (poster), Elexis observer event, Beč, 18. i 19. veljače 2019.

Nikolić-Hoyt, Anja, Benešićev Rječnik kao svjedočanstvo smjena paradigmi, Europski intelektualci na prijelazu iz XIX. u XX. stoljeće, Pula, 3. – 7. lipnja 2019.

Nikolić-Hoyt, Anja, Iz riznice Benešićeva Rječnika i Somatskoga tezaurusa hrvatskoga jezika, Znanstveni simpozij 35 godina lingvističkih istraživanja povodom 35. obljetnice Zavoda za lingvistička istraživanja HAZU, Zagreb, 15. listopada 2019.

Nikolić-Hoyt, Anja, Benešićev Rječnik hrvatskoga književnoga jezika od preporoda do I. G. Kovačića kao spomenik hrvatskoga jezika na prijelazu stoljeća, Četvrti Malićevi dani – Julije Benešić i njegovo doba: povodom 100 godina lektorata poljskog jezika u Zagrebu, Zagreb, 25. i 26. listopada 2019.

Schubert, Bojana, Benešićev književnojezični rječnik u kontekstu hrvatskih nenormativnih rječnika, Četvrti Malićevi dani – Julije Benešić i njegovo doba: povodom 100 godina lektorata poljskog jezika u Zagrebu, Zagreb, 25. i 26. listopada 2019.

Filipović Petrović, Ivana, Conventionality of idioms in lexicographic evidence: the case of the Dictionary of Croatian literary language, ICHLL2022: International Conference on Historical Lexicography and Lexicology, Lorient, 22. – 24. lipnja 2022.

Promocija Rječnika na skupu

Predavanja

Nikolić-Hoyt, Anja, Ivana Filipović, Od staruše do žvrljka: ljepota izrade nenormativnoga rječnika, Zagrebački lingvistički krug, 5. svibnja 2010.

Filipović Petrović, Ivana, Leksikografija u Zavodu za lingvistička istraživanja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, kolegij Uvod u leksikografiju na studiju Informacijskih znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 7. prosinca 2022.

Radionice

Filipović Petrović, Ivana i Bojana Schubert, Povijesna leksikografija: Benešićev književnojezični rječnik, Dani otvorenih vrata HAZU, 29. studenog 2011.

Nikolić-Hoyt, Anja, Od korpusnih glosa do Benešićeva Rječnika, Dani otvorenih vrata HAZU, 6. studenoga 2018.

Nikolić-Hoyt, Anja, U potrazi za prošlim i prozirnim riječima Benešićeva Rječnika, Dani otvorenih vrata HAZU, 13. studenoga 2019.

Filipović Petrović, Ivana, The Future of Academic Lexicography: Linguistic Knowledge Codification in the Era of Big Data and AI, Lorentz Center, Leiden, 4. – 8. studenog 2019.

Predstavljanja

13. svezak Benešićeva Rječnika hrvatskoga književnoga jezika od preporoda do I. G. Kovačića, Branka Tafra, Ivana Filipović Petrović i Anja Nikolić-Hoyt, Knjižnica HAZU, Strossmayerov trg 14, Zagreb, 25. studenoga 2014.

14. svezak Benešićeva Rječnika hrvatskoga književnoga jezika od preporoda do I. G. Kovačića, August Kovačec, Maja Bratanić i Anja Nikolić-Hoyt, Knjižnica HAZU, Strossmayerov trg 14, Zagreb, 9. svibnja 2017.

15. svezak Benešićeva Rječnika hrvatskoga književnoga jezika od preporoda do I. G. Kovačića, Anica Bilić, Ivana Filipović Petrović, Anja Nikolić-Hoyt i Bojana Schubert, Palača Odescalchi, Ilok, 21. listopada 2022.

Okrugli stolovi

Iloku u prošlost, Iloku u sadašnjost, Iloku u budućnost povodom X. Dana Julija Benešića, Anja Nikolić-Hoyt, Ivana Filipović, Ilok, 22. listopada 2010.

Otvorena pitanja i istraživački problemi suvremene povijesne leksikografije, Anja Nikolić-Hoyt (moderator), Željka Brlobaš, Amir Kapetanović, Jozo Vela, Ana Mihaljević, Knjižnica HAZU, Strossmayerov trg 14, Zagreb, 15. studenoga 2022.

Skip to content